“ติดใช่ปะ?!?”

ชา-กาแฟ ที่เราๆโปรดปราน มีสารที่ชื่อ “ค

“ติดใช่ปะ?!?”

ชา-กาแฟ ที่เราๆโปรดปราน มีสารที่ชื่อ “คาเฟอีน” อยู่ มีฤทธิ์ช่วยให้สมอง และระบบประสาทตื่นตัว เราจึงสดชื่นสมองแล่นเมื่อได้ดื่ม หลายคนดื่มมาก ดื่มบ่อย และเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ จนเเรียกว่า “ติดกาแฟ หรือติดคาเฟอีน” เมื่อไม่ได้ดื่ม หรือ ดื่มในปริมาณที่น้อยกว่าปกติ จะมีอาการอ่อนเพลีย ง่วงนอน ปวดหัว คลื่นไส้ ซึ่งอาการเหล่านี้เรียกว่า “อาการถอนคาเฟอีน”

การดื่มหรือได้รับ คาเฟอีนมากเกินพอดี ต่อเนื่องยาวนาน อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ อาจทำให้เกิดการสูญเสียมวลกระดูก ความดันเลือดสูง หัวใจเต้นเร็ว ฉี่บ่อยทำให้ไตทำงานหนัก และ คาเฟอีนยังกระตุ้นให้การหลั่งกรดในกระเพาะสูงขึ้น

เราจึงควรดื่ม หรือรับคาเฟอีนในปริมาณที่พอเหมาะ โดยปริมาณคาเฟอีนที่เหมาะสมกับร่างกาย คือ ไม่ควรเกิน 300 มก. ต่อวัน หรือ นับเป็นชา-กาแฟ 2 แก้ว ต่อวัน (ในกาแฟ-ชา 1 แก้ว จะมีคาเฟอีนประมาณ 115 มก.)

ขอบคุณสาระดีๆจาก Lovefitt 💛