ปัญหาความอ้วนส่วนนึงมาจากความยับยั้งชั่งใจ เรามักกินเพร

ปัญหาความอ้วนส่วนนึงมาจากความยับยั้งชั่งใจ เรามักกินเพราะความอยากโดยไม่ได้หิว
มาแยกคววามหิวออกจากความอยาก แล้วควบคุมให้ถูกทางกันดีกว่า

ขอบคุณสาระดีๆจาก Lovefitt 💛