หลักการสำคัญที่ช่วยพิชิตพุงได้สำเร็จ ต้องมี 4 ข้อนี้ ทำ

หลักการสำคัญที่ช่วยพิชิตพุงได้สำเร็จ ต้องมี 4 ข้อนี้ ทำได้ครบพิชิตพุงได้แน่นอน

– ควบคุมอาหาร การปรับพฤติกรรมการกิน เลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ ในปริมาณที่พอเหมาะกับปริมาณความต้องการพลังงานของร่างกาย

– ระดับความหนักในการออกกำลังกาย จะลดพุงได้ต้องสม่ำเสมอ ออกกำลังกายต่อเนื่อง 30-60 นาที ทำต่อเนื่องอย่างน้อย สัปดาห์ละ 5 วัน

– รูปแบบการออกกำลังกาย ผสมรูปแบบการออกกำลังกาย ทั้งคาร์ดิโอ และ เวทเทรนนิ่ง

– ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต แทรกกิจกรรมทางกาย เพิ่มกิจกรรม Active ในชีวิตประจำวัน เดินมากขึ้น เบิร์นพลังงานด้วยงานบ้าน

ขอบคุณสาระดีๆจาก Lovefitt 💛