อยากจะลดพุงเชื่อไหม ใครๆ ก็ทำได้ ต้องเริ่ม และตั้งใจทำอ

อยากจะลดพุงเชื่อไหม ใครๆ ก็ทำได้ ต้องเริ่ม และตั้งใจทำอย่างจริงจัง

สำหรับมือใหม่ ลองเริ่มจาก 4 ทิปส์พิชิตพุงนี้ได้เลย

– เลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ ไม่งด หรือตัดอาหาร กะปริมาณอาหารให้เหมาะสมกับความต้องการพลังงาน
– เลือกความเข้มข้นของการออกกำลังกายปายกลาง โดยทำต่อเนื่อง 30-60 นาทีตามความพร้อมของร่างกาย
– เลือกกิจกรรมการออกกำลังกายแบบ แอโรบิก(เดิน, วิ่ง, เต้น, ปั่น)ควบคู่กับเวทเทรนนิ่ง 3-5 วันต่อสัปดาห์
– เพิ่มกิจกรรม Active ระหว่างวันให้มากขึ้น ยืน, เดิน, ทำงานบ้าน หรือทำกิจกรรมต่างๆ ออกแรงให้มาก

#ลดพุง #ออกกำลังกาย

ขอบคุณสาระดีๆจาก Lovefitt 💛