เช็คหน่อยดูซิ ใครติดหวานบ้าง อาการของคนติดหวานแบบนี้ ต้

เช็คหน่อยดูซิ ใครติดหวานบ้าง อาการของคนติดหวานแบบนี้ ต้องปรับแก้นะ
กินหวานน้อยลงหน่อย ช่วยลดความเสี่ยงการเป็นโรคกลุ่ม NCDs (โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง)ได้นะ

ขอบคุณสาระดีๆจาก Lovefitt 💛