แคลเซียม มีความสำคัญมากต่อมวลกระดูกและการขยายตัวของกระดูก โดยเฉพาะในวัยเด็กที่กำลังเจริญเติบโต และมีความสำคัญมากขึ้นในช่วงวัยรุ่นที่เริ่มมีช่วงโตเร็ว (Growth Spurt) จะมีการสะสมมวลกระดูกเพิ่มขึ้นมาก
ช่วงวัยรุ่นมีอัตราสูงสุดในการสะสมแคลเซียมเข้ากระดูก ในชายประมาณ 360 มก./วัน ในหญิงประมาณ 280 มก./วัน และอายุเฉลี่ยที่มีการสะสมแคลเซียมสูงสุดคือ 14 ปีในเพศชาย และ 12.5 ปีในเพศหญิง
แต่การดูดซึมแคลเซียมจากอาหารในคนปกติจะดูดซึมได้เพียงประมาณร้อยละ 30 ดังนั้นจำเป็นต้องกินอาหารที่มีแคลเซียมประมาณ 1,000-1,200 มก./วัน จึงจะเพียงพอในการสะสมแคลเซียมในปริมาณดังกล่าว
สมาคมกุมารแพทย์ของสหรัฐอเมริกา แนะนำให้กินแคลเซียมประมาณ 800 มก./วัน ในเด็กอายุ 1-8 ปี ส่วนเด็กโตอายุ 9-18 ปี ควรได้รับแคลเซียมประมาณ 800-1,500 มก./วัน โดยเฉพาะช่วงที่เข้าสู่ช่วงวัยรุ่น ควรได้รับประมาณ 1,200-1,500 มก./วัน.

อ้างอิงข้อมูลจาก
ศ.นพ.พัฒน์ มหาโชคเลิศวัฒนา
ศาสตราจารย์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

สอบถามโปรโมชั่น / สั่งซื้อสินค้า

Line ID : @zenocollagen

โทร 065-915-5938

Zeno Collagen
@zenobiotech.th สุขภาพ/ความงาม