13 ตุลาคม
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบ

13 ตุลาคม

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

“น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์”

ขอบคุณสาระดีๆจาก Lovefitt 💛