วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘
🙏🏻 เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้ได้ 2 เดือน ถือเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์ครั้งแรกในโลก คือ มีทั้งพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์
วันอาสาฬหบูชา มีเหตุการณ์ สำคัญเกิดขึ้น 4 ประการ คือ

1⃣ เป็นวันแรกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนา
2⃣ เป็นวันแรกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร”
3⃣ เป็นวันแรกที่พระสงฆ์สาวกเกิดขึ้นในโลก คือ ฤาษีโกณฑัญญะ ได้บวชเป็นภิกษุด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา
4⃣ เป็นวันแรกที่มีพระรัตนตรัยครบบริบูรณ์

อยู่บ้านก็อิ่มบุญอิ่มใจได้ ร่วมกิจกรรมทำบุญ เวียนเทียนออนไลน์ ตามแนววิถีใหม่ New normal กันค่ะ ✨ www.เวียนเทียนออนไลน์.com หรือ คลิกที่ 👉🏻 https://1th.me/woumn

สอบถามโปรโมชั่น/สั่งซื้อสินค้า

Line ID : @zenocollagen

โทร 065-915-5938

Zeno Collagen
@zenobiotech.th สุขภาพ/ความงาม