Zeno Cocoa Strawberry Plus+ ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยได้รับเลขใบอนุญาตถูกต้อง
⭐เลขสารบบ : 13-1-15859-5-0794
https://porta.fda.moph.go.th/fda_search_all/PRODUCT/FRM_PRODUCT_FOOD.aspx?fdpdtno=1311585950794
.
.
ที่สำคัญ ผลิตภัณฑ์ของ ZENO ผลิตจากโรงงานผลิตที่ได้มาตรฐานการผลิต GMP (Good Manufacturing Practice) จากคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เป็นโรงงานที่ได้รับรางวัลการันตีคุณภาพโดยได้รับมาตรฐานการรับรองจาก GHP และได้รับรองมาตรฐาน GMP PIC/S มาตรฐานการผลิตขั้นสูงที่ปลอดภัยเท่าการผลิตยา
ทุกกระบวนตรวจสอบเข้มข้น วิธีการผลิต การควบคุมคุณภาพ ป้องกันการติดเชื้อระหว่างการผลิตในทุกขั้นตอน (ด้วยมาตรฐาน GMP PIC/S นี้ที่ได้รับยอมรับจากต่างประเทศ ทั่วโลกกว่า 40 ประเทศ)
คุณลูกค้าทุกท่านทานผลิตภัณฑ์ของ ZENO ได้อย่างมั่นใจเลยค่ะ ว่าจะได้รับสินค้าที่ปลอดภัย มีคุณภาพ 🥰

🛒 1 กล่อง มี 10 ซอง 690 บ. 🛒 พิเศษ ซื้อ 2 แถม 1 เพียง 1,380 บ. (ปกติ 2,070 บ.) 🛒 จัดส่งฟรีทั่วประเทศ

สอบถามโปรโมชั่น / สั่งซื้อสินค้า

Line ID : zeno care

โทร 065-915-5938

Zeno Cocoa Strawberry Plus

@ZenoCocoaOfficial สุขภาพ/ความงาม