ในช่วงนี้อยู่บ้านก็ใช่ว่าจะปลอดภัย ไหนจะเชื้อโรค และไ ในช่วงนี้อยู่บ้านก็ใช่ว่าจะปลอดภัย ไหนจะเชื้อโรค และไวรัสที่ระบาดอย่างหนัก จนไม่รู้ว่า #ติดแล้วยัง? มารับม