กินคลีน คือกินให้ครบหมู่อาหาร เน้นวัตถุดิบที่สด สะอาด ป กินคลีน คือกินให้ครบหมู่อาหาร เน้นวัตถุดิบที่สด สะอาด ปรุงรสอ่อน และ หลีกเลี่ยงอาหารแปรรูป #อาหารคลีน #เ