รักษาตนคือทางรอด สวัสดีวันสงกรานต์ อย่าประมาท ติดตามสถ รักษาตนคือทางรอด สวัสดีวันสงกรานต์ อย่าประมาท ติดตามสถานการณ์เรื่อยๆ ลดการเคลื่อนตัว กินร้อน ช้อนเรา ล้าง